Leren door durven & doen

Samen het avontuur aan!

Leren door durven & doen!

Een stevige basis is nu belangrijk, maar in de toekomst misschien nog belangrijker. Deze basis bieden wij op het Avontuur.

Naast deze stevige basis gaan wij elk jaar met de leerlingen vier grote avonturen (thema’s) aan. Binnen elk avontuur worden wereldoriëntatie, woordenschat, begrijpend lezen en creatieve vakken aangeboden. In deze avonturen gaan wij samen met de leerlingen op reis om de wereld nog beter te ontdekken en te begrijpen

Het Avontuur is een groene en gezonde basisschool waar veel aandacht is voor duurzaamheid, milieu, gezondheid, bewegen en leefstijl.

Positief leerklimaat met duidelijke afspraken

Op Het Avontuur zorgen wij ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt, omdat dit een voorwaarde is om te kunnen leren. Er is een positief leerklimaat met duidelijke afspraken en regels.

Alle teamleden werken volgens het KiVa-programma en is er aandacht voor het omgaan met elkaar en een goed groepsklimaat.

Kinderen worden gezien en persoonlijk begeleid in hun ontwikkeling. Hierin is het krijgen en vergroten van zelfvertrouwen erg belangrijk.

Leerkracht aan het woord:

“Wij geven je kind de ruimte om op een avontuurlijke manier te groeien en bloeien!”

-Nicky Sprengers-

Thematisch leren in avonturen

Tijdens vier avonturen gaan leerlingen samen actief aan de slag met de leerstof. Zij leren over de wereld, ze leren experimenteren, ontdekken, onderzoeken en gaan er op uit! De thema’s van de avonturen staan dichtbij de kinderen, zodat ze nieuwsgierig en gemotiveerd aan de slag  zullen gaan.

Avontuur buiten de muur!

 Leerlingen zijn toekomstige wereldburgers en daarom vinden wij het belangrijk om verbinding met de maatschappij te hebben. Regelmatig gaan leerlingen bijvoorbeeld zwerfafval opruimen in de buurt of ze lopen met oudere mensen uit een verzorgingstehuis. Zo leren kinderen zorg te dragen voor hun omgeving.

In onze eigen schooltuin leren kinderen over de natuur. In ons technieklokaal leren kinderen met hun handen werken. Onderwijs in techniek en natuur houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend! 

Onze kernwaarden zijn:

Durven

Leerlingen voelen zich veilig en durven zichzelf te zijn

Doen

Samen leren door te ontdekken en te doen.

Stevige basis

Vaardig in taal en rekenen als stevige basis.

Groen

Zorgen voor jezelf, maatschappij en de wereld.

Kom eens kijken!

Je bent van harte welkom om kennis te maken en de sfeer te proeven op onze school. Wij leiden je graag rond en vertellen alles over ons onderwijs.

Ook werken bij een bevlogen onderwijsinstelling?

Deze school maakt deel uit van IJmare waar alle mogelijkheden zijn om je verder te ontwikkelen als leerkracht of als ondersteunende professional. Met 16 scholen en ruim 350 gedreven collega’s gaan wij elke dag voor het best mogelijke onderwijs in de IJmond.