Samenwerking tussen school en ouders

Op Het Avontuur werken team en ouders samen om tot een optimale ontwikkeling van ieder kind te komen.
Ouders zien we als educatieve partners. Regelmatig nodigen we ouders uit om mee te doen.

Gesprekken met kind en ouders

Meerdere keren per jaar vinden er gesprekken tussen leerling, ouder en leerkracht. Hierin bespreken we de ontwikkeling, de voortgang en leerpunten van het kind. Wij vinden het belangrijk dat zowel kind als ouder hierbij betrokken is.

Ouderraad

De leden van de ouderraad (OR) houden zich praktisch bezig met de voorbereiding en de uitvoering van leuke, sportieve en interessante activiteiten. Ouders uit de OR werken samen met de leerkrachten van de school in de volgende werkgroepen: Sint-Maarten, sinterklaasfeest, kerstfeest, paasactiviteiten, schoolreis, schoolkamp, koningsspelen, avondvierdaagse, schoolfotograaf en zomerfeest.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen per groep uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Zij vertegenwoordigen alle kinderen van de school en mogen meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren.
De leerlingenraad heeft als doel om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten;
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen;
  • leerlingen communicatieve vaardigheden te leren;
  • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
  • de leerlingen te leren dat zij niet hun eigen belang, maar dat van alle leerlingen behartigen;
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze meetellen en er naar hen wordt geluisterd;
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;