Onze school


Een groot gedeelte van de dag werken wij aan de kernvakken rekenen, taal en lezen, de basis voor het leren.  De leerkracht geeft instructie, daarna wordt de leerstof op gevarieerde manieren verwerkt. In de onderbouw gaat dit spelenderwijs.

Er vinden regelmatig gesprekken tussen leerkracht en leerling plaats, waarin de (leer)resultaten (inhoud en proces) worden besproken en ze samen nieuwe leerdoelen opstellen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen meer eigenaar van hun leerproces worden.


De rest van het onderwijs en de dag wordt gegeven in avonturen (thema’s). In deze avonturen worden wereldoriëntatie, digitale geletterdheid, woordenschat, begrijpend lezen en de creatieve vakken aangeboden. In de avonturen gaan wij samen met de leerlingen op reis om de wereld nog beter te begrijpen en te ontdekken.

Bij het techniekonderwijs ontwikkelen kinderen belangrijke vaardigheden die zij nodig hebben in de toekomst en ervaren zij hoe heerlijk het is om met hun handen bezig te zijn. Er is natuuronderwijs in onze eigen schooltuin.

We werken met de lesmethode KiVa. Dit is een preventief, schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. Het programma zet in op positieve groepsvorming, zodat ieder kind met plezier naar school gaat. Met KiVa worden de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gestimuleerd. Zo verbeteren de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school.

Naast het veilige klimaat in school besteden we aandacht aan burgerschap. Zo is er een leerlingenraad, zijn er lessen in democratie, ruimen leerlingen vuil op en gaan leerlingen op stap met oudere buurtbewoners. Daarmee leren we onze kinderen een steentje bij te dragen aan de maatschappij.