Opvang voor je kind

Welschap Kinderopvang verzorgt de voor- en naschoolse opvang (op een andere locatie).
Kinderen worden na de voorschoolse opvang naar school gebracht en voor de naschoolse opvang opgehaald. De kinderen gaan van Het Avontuur met name de locaties Kameleon en Eigenwijze.

Vanaf 4 jaar zijn kinderen welkom bij de buitenschoolse opvang. Welschap biedt een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar ze buiten schooltijd kunnen ontspannen en plezier kunnen hebben. Ook is er altijd iemand om mee te spelen. 

Opvangtijden

Voorschoolse opvang: Maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 08.45 uur (locatie Kameleon)

Naschoolse opvang: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.30 tot 18.30 uur. Woensdag van 12.00 tot 18.30 uur.

Voor vragen kun je de klantenservice mailen: kinderopvang@welschap.nl.
Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur: 0251 – 73 17 31.

Bezoekadres:  Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk.

Peuteropvang

Peuteropvang De Toverlantaarn vangt peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden op gedurende 2 of 3 dagdelen. Er is een doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs en een soepele overgang met warme overdracht tussen de peuteropvang en de kleutergroep. Groep 1-2 van het Avontuur en de kinderen van de Toverlantaarn hebben bijvoorbeeld regelmatig een gezamenlijke inloop.

Tussenschoolse opvang     

Omdat wij met een continurooster werken, lunchen alle kinderen op school op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdens de pauzes van de leerkrachten is er opvang georganiseerd in samenwerking met Welschap Kinderopvang en onderwijsassistenten.

Tijdens de pauze eten pedagogisch medewerkers of onderwijsassistenten met de kinderen en begeleiden zij het buitenspelen. Bij slecht weer begeleiden zij de kinderen bij spelactiviteiten in de eigen klas.