Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten en heeft wettelijk vastgestelde bevoegdheden. De leden denken mee over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook een beslissende rol in beleidszaken. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen en de personeelsgeleding door hun collega’s. De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. Als er in de oudergeleding een vacature ontstaat, stellen wij je hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte en volgen er verkiezingen.

Op de openbare vergaderingen kunnen alle schoolzaken besproken worden en kunnen ook ouders die geen lid zijn bij de vergadering aanwezig zijn en meeluisteren. In bijzondere gevallen beleggen we een besloten vergadering. De vergaderingen worden op school gehouden.

Wil je als ouder meer weten of heb je een advies?

Vergaderdata

21-09-2023Locatie OBS het Avontuur
14-11-2023Locatie OBS het Avontuur
16-01-2024Locatie OBS het Avontuur
19-03-2024Locatie OBS het Avontuur
28-05-2024Locatie OBS het Avontuur
02-07-2024Locatie OBS het Avontuur